close
تبلیغات در اینترنت
زیست فناوری

نیازهای اساسی روز

نظرسنجی

ارسال لینک

آخرین ارسالی های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
مشخصات عكس آموزشى مناسب 0 2 hamed6314
طرّاحى و نقّاشى 0 2 hamed6314
رسانه هاى ديدارى ترسيمى 0 2 hamed6314
يادگيرى چيست ؟ 0 4 hamed6314
کار در ارتفاع 0 4 hamed6314
راه های کنترل استرس و اثرات استرس بر روابط انسانی و محیط کار 0 4 hamed6314
سرعت تغییر در فناوری 0 4 hamed6314
ضد دعوا (راهکارهای ایجاد صمیمیت بین زن و شوهر) 0 5 hamed6314
کارمندیابی 0 6 hamed6314
مزایا و معایب دولت الکترونیک 0 6 hamed6314
تعريف سيستم اطلاعاتي مديريت 0 5 hamed6314
تمركز بر سيستم پشتيباني تصميم گيري 0 6 hamed6314
واحد تجاری سیار 0 5 hamed6314
ابعاد دولت الکترونیک 0 4 hamed6314
راهکارهای با حجاب کردن دختر ها 0 6 hamed6314
نقش عفاف و حجاب در روحیه دخترها 0 5 hamed6314
فواید بلندخوانی برای کودکان 0 3 hamed6314
اهداف آموزش خواندن شامل موارد زیر است؟ 0 3 hamed6314
چگونه براي كودكان شعر انتخاب كنيم؟ 0 4 hamed6314
تعريف زبان کودک 0 4 hamed6314
نقش iT در شکست اغلب پروژه هاي برنامه ريزي منابع سازمان 0 7 hamed6314
مزاياي پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان 0 7 hamed6314
كاركردهاي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان 0 8 hamed6314
فرایند حل خلاق مسئله (حل خلاق مسئله) در سازمان 0 9 hamed6314
دلایل ناموفقی در سعادت خانواده 0 10 hamed6314
کاربرد های سیستم Gis 0 11 hamed6314
تعریف Gis 0 9 hamed6314
علل چشم و هم چشمي از نگاه قرآن و روانشناسان 0 11 hamed6314
اثرات ضعف ایمان در خانواده 0 8 hamed6314
نکاتی که باعث ایجاد صمیمیت میان زن مرد می شود 0 9 hamed6314

فناوری

رو شهای کسب شایستگی در فناور یهای جدید تولید محصول-خدمات


کسب شایستگی در دو حیطه مطرح می شود:
الف- فناور یهای متداول مورد استفاده در رشته؛
ب- فناور یهای در حال شکل گیری.
الف- فناور یهای متداول مورد استفاده در رشته
فراگیری فناور یهای متداول در چند مرحله و به سادگی قابل فراگیری است.
1 مشورت با افراد خبره در مورد روش های فراگیری شایستگی؛
2 جس توجو در اینترنت و بررسی نظرات افراد و شرک تهای صاحب اطلاع؛
3 انتخاب روش مناسب فراگیری(مطالعه، کلاس آموزشی، تمرین یا ترکیبی از آنها)
4 اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت از موسسه یا مرجع معتبر در سطح کشور (در صورت نیاز)

شبکه های مجازی
کمتر از ده سال است با فعال شدن شبک ههای مجازی انقلاب عظیمی در دنیای ارتباطات رخ داده است. این شبک هها به گون های هستند که شما م یتوانید علاوه بر رایانه، فقط با داشتن یک گوشی تلفن همراه )البته از نسل هوشمند(، به راحتی و با سرعت بالایی به این شبک هها وصل شوید و از آنها استفاده کنید. در این شبک هها ایجاد و عضویت در گروه یا کانال ارتباطی به سادگی میسر است. در این کانا لها رد و بدل اخبار، اطلاعات، بیان درخواست ونظایر آن به سهولت انجام م یشود. علاوه بر آن تقریباً تمامی کاربردها و مزایای سایت را نیز دارد. از طرف دیگر چون تلفن همراه همواره در دسترس است این روش ارتباطی تقریباً مهم ترین روش ارتباط مجازی شناخته شده است.